Mndfl Moment, gevestigd aan ijdoornlaan 251 R3, 1024 KM Amsterdam, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.mndflmoment.nl ijdoornlaan 251 R3 1024 KM Amsterdam 06-48481636
Nathelie Joeloemsing. Zij is te bereiken via info@mndflsociety.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Mndfl Moment verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Mndfl Moment verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
● gezondheid


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Mndfl Moment verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● Het eventueel versturen van facturen en het afhandelen van uw betaling
● U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Mndfl Moment neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Mndfl Moment) tussen zit. Mndfl Moment gebruikt de
volgende computerprogramma’s of -systemen:
● Google Workspace en Strato voor het beheer van uw dossier en communicatie
via e-mail.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Mndfl Moment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor uw dossier hanteren wij een
bewaartermijn van 5 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden:
Mndfl Moment verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
De Holistic Wellbeing facilitator zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de
cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven
op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Mndfl Moment gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@mndflsociety.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
nemen wij altijd eerst telefonisch contact met u op. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
twee weken, op uw verzoek. Mndfl Moment wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.